Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek

Algemeen

Titel: Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek
Oplage: 3.500
Verschijnt: 6x per jaar + 1x themanummer
Uitgave van: Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Hoofdredacteur: Dr. Ir. Hinke Kruizenga
Telefoon: 030 63 46 222
E-mail: redactientvd@nvdietist.nl
Website: www.ntvd.media
Adres: De Molen 93, 3995 AW Houten

Bladmanagement

Advertenties & Abonnementen

Formule

Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek (NTVD) is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Het is gericht op alle professionals die zich bezighouden met voeding en diëtetiek.

Een onafhankelijke en kritische redactie staat garant voor praktijkgerichte vakinformatie die op objectieve wijze gepresenteerd wordt. Wetenschappelijke bevindingen vormen daarbij nadrukkelijk het uitgangspunt. Het NTVD heeft een bladformule waarin ‘voeding en diëtetiek’ over de volle breedte de ruimte krijgt. Daardoor worden
alle professionals in het vakgebied bediend. Het tijdschrift heeft een eigentijdse en uitnodigende opzet, die een hoge informatiedichtheid combineert met een grote leesbaarheid. Op die manier wordt de vertaalslag van wetenschap naar praktijk op een plezierige wijze gemaakt.

 

Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en alleen geldig voor jaargang 2019/2020. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Verschijningsdata 2020

NummerDeadline aanleverenVerschijnt
123-01-202014-02-2020
Thema05-03-202027-03-2020
216-04-202008-05-2020
304-06-202026-06-2020
420-08-202011-09-2020
508-10-202030-10-2020
619-11-202011-12-2020

 

Formaten

GrootteBHAfsnede
1/1 pagina staand aflopend210297(+ 3mm)
1/2 pagina liggend182132
1/4 pagina staand88132

 

Tarieven

Full colour1/11/21/4
1x224117861297
3x218617431265
6x214117081239

 

Toeslag omslagen
Binnenzijde voorpagina35%
Binnenzijde achterpagina25%
Achterpagina50%

 

  • Inserts & bijsluiters: prijzen en voorwaarden op aanvraag

Aanleveren advertentiemateriaal

BestandsformaatCertified PDF
Naamgeving bestandGeef pdf-bestand naam van de adverteerder
Vormgeving/opmaak advertentiePrijs op aanvraag

 

Download hier onze exportinstructies

1/4 pagina staand
88 x 132 mm

1/2 pagina liggend
182 x 132 mm

1/1 pagina staand aflopend
210 x 297 mm + 3 mm afloop rondom