Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Algemeen

Titel: Nederlands Tijdschrift voorRevalidatiegeneeskunde (NTR)
Uitgave van: De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Hoofdredacteur: Dr. M.W. (Mattijs) Alsem
Eindredacteur: H. (Heidi) Wals
Oplage: 1.000
Verschijnt: 5x per jaar
Website: www.revalidatiegeneeskunde.nl

Uitgever

Organisatie: Performis BV
Adres: Emmaplein 4, 5211 VW ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 689 58 89
Website: www.performis.nl
Advertenties: Contactpersoon Misha Stork
Email: misha@performis.nl
Telefoon: +31 6 25 01 43 50
Advertentiemateriaal: Aanleveren via NTR@performis.nl

Bereik

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde bereikt nagenoeg de gehele beroepsgroep. Het tijdschrift wordt toegezonden aan:

  • Alle revalidatieartsen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Artsen met belangstelling voor het vakgebied revalidatie (specialist ouderengeneeskunde & orthopeden).
  • Artsen in opleiding en de buitengewone VRA leden; anios, physician assistants, onderzoekers en bestuurders werkzaam in de revalidatie.
  • Abonnees, waaronder: revalidatieartsen (niet-leden VRA), revalidatiecentra, ziekenhuizen, bibliotheken, bedrijven, instellingen en organisaties.

Formule

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is het leidende vaktijdschrift voor de beroepsgroep in Nederland. De artikelen zijn van wetenschappelijk niveau en worden geschreven door de leden van de VRA. Redactionele pijlers zijn:

  • Wetenschap
  • Beroepsuitoefening
  • Nieuws en informatie
  • Publicaties en promoties

Aanleveren advertentiemateriaal

BestandsformaatCertified PDF
Vormgeving/opmaak advertentiePrijs op aanvraag

 

Download hier onze exportinstructies

Verschijningsdata 2020

NummerDeadline aanleverenVerschijnt
130-01-202014-02-2020
212-03-202027-03-2020
304-06-202019-06-2020
427-08-202011-09-2020
503-12-202018-12-2020

 

Thema’s
1. Netwerken
2. Lustrum – VRA 65 jaar
3. Opleiding
4. Corona / COVID-19
5. Arbeidsrevalidatie
1 (2021). Innovatie

Formaten

GrootteBHAfsnede
1/1 pagina staand aflopend210297(+ 3mm)
1/2 pagina liggend182132
1/4 pagina staand88132

 

Tarieven

Full colour1/11/21/4
    
1x1650990595
2x1557940565
3x1485890535
4x1395840499
5x1320 795 475 

 

Toeslag omslagen print
Binnenzijde voorpagina20%
Binnenzijde achterpagina20%
Achterpagina35%

 

Inserts & bijsluiters

Prijzen en voorwaarden op aanvraag. Afhankelijk van formaat,
vorm en gewicht.

Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en alleen geldig voor jaargang 2019/2020. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

1/4 pagina staand
88 x 132 mm

1/2 pagina liggend
182 x 132 mm

1/1 pagina staand aflopend
210 x 297 mm + 3 mm afloop rondom