www.cooperatie.nl

Cooperatie.nl

Kennis en verenigingsplatform van NCR

NCR is de enige vereniging van coöperaties in Nederland. Als kenniscentrum, community en belangenbehartiger richt de dienstverlening zich op de collectieve coöperatieve sector en op individuele coöperaties. Hierdoor is NCR hét centrum van debat over coöperatief ondernemen in Nederland. Het is de plek waar visievorming en inspiratie plaatsvindt en waar coöperaties elkaar ontmoeten en van elkaar leren.

In het kader van verbinden en inspireren, heeft NCR Performis opdracht gegeven tot het bouwen van een kennisplatform, inclusief een community en e-learning functionaliteit.

Performis zet haar kennis in als functioneel partner voor alle online onderdelen. De basis voor het kennisplatform is het Performis Publishing Platform. We regelen de bouw van het platform en de aansluiting op de community en e-learning functionaliteiten. Hierdoor werken we samen met de klant aan de inrichting van een gebruiksvriendelijk en volledig online communicatiekanaal. Ook blijven wij als sparringpartner, betrokken bij de optimalisatie van kennis, community en e-learning gedreven kanalen.