www.revalidatiemagazine.nl

Revalidatie Magazine

Een uitgave van Revalidatie Nederland.

Revalidatie Magazine is een uitgave van Revalidatie Nederland en richt zich op  zorgverzekeraars, NZa, ministeries, politici, branche/beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen enerzijds  en op directie, management, medewerkers, patiënten en mantelzorgers in de revalidatiesector anderzijds.

Revalidatie Magazine verschijnt vier keer per jaar als digitaal magazine. In iedere uitgave worden vier thema’s  uitgewerkt in artikelen en rubrieken:

  • Behandelingen: in de medisch specialistische revalidatie.
  • Effect: wat levert medisch specialistische revalidatie op?
  • Innovatie: nieuwe ontwikkelingen, behandelmethoden, hulpmiddelen en onderzoek.
  • Organisatie: organisatorische aspecten van de medisch specialistische revalidatie.

Performis verzorgt als uitgeefpartner van Revalidatie Nederland een aantal uitgeefactiviteiten voor Revalidatie Magazine waaronder een formule-herontwikkeling en restyling; verkoop van advertenties en banners; vormgeving; en de bouw en beheer van een Revalidatie Magazine-website en een Revalidatie Magazine-app voor tablet en smartphone.