Ga door naar hoofdcontent
InformatieCarrièreplein & Marktplein

Carrièreplein & Marktplein

Performis versterkt je online performance met ‘digitale pleinen’ die je verdienmodel versterken en de waarde van je platform voor leden vergroten. Voorbeelden zijn een Carrièreplein en een Marktplein maar er zijn veel meer mogelijkheden.

Carrièreplein

Een Carrièreplein richten we helemaal in naar jullie wensen. Zo kan een Carrièreplein een overzicht bevatten van alle onderwijsinstellingen, opleiders, opleidingen en cursussen. Maar ook een overzicht van vacatures, stages of congressen en seminars. Dit kan aangevuld worden met een opleidingsagenda of een congresmodule. En dankzij onze e-learningmodule kun je het Carrièreplein onder meer inzetten voor al dan niet geaccrediteerde e-learnings voor je leden.

Dankzij onze serviceportal kunnen we de plaatsing van vacatures, opleidingen enzovoorts geheel automatiseren tot en met de betaling via ons betaalplatform.

Marktplein

Een Marktplein biedt je leden een overzicht van de leveranciers in de markt en hun producten en diensten. Je kunt ervoor kiezen om deskundigen uit je vereniging criteria te laten opstellen voor productplaatsing (welke informatie mag wel/niet geplaatst worden) en om de vergelijkbaarheid van producten of diensten te verbeteren. Wij hebben veel ervaring met dit model en zorgen voor goede ondersteuning.

Dankzij onze serviceportal kunnen we de plaatsing van producten en diensten geheel automatiseren tot en met de betaling via ons betaalplatform.