Ga door naar hoofdcontent
InformatieExploiteren

Exploiteren

Performis zorgt voor groei van inkomsten uit de exploitatie van je magazine.
We optimaliseren de omzet uit advertenties en abonnementen, in combinatie met toekomstgerichte online verdienmodellen.

Werkwijze advertentieverkoop

Onder advertentieverkoop verstaan wij de verkoop van commerciële ruimte in je print- of digitale media in alle vormen zoals advertenties, banners, inserts, branded content en commercials.

Onder advertentieverkoop verstaan wij de verkoop van commerciële ruimte in je print- of digitale media in alle vormen, zoals advertenties, banners, inserts, branded content en commercials.

 • Wij verzorgen de advertentieverkoop op basis van exclusiviteit en no cure, no pay op commissiebasis. Het commissiepercentage wordt vastgelegd in de overeenkomst. Wij berekenen alleen commissie over gefactureerde en geïnde plaatsingskosten.
 • Wij stellen een mediakaart op met informatie en tarieven voor adverteerders. We plaatsen deze informatie ook op onze website. Jij plaatst op je verenigingswebsite voor adverteerders een verwijzing naar onze website..
 • Wij regelen dat de adverteerder plaatsingsmaterialen aanlevert. Eventuele kosten voor realisatie van plaatsingsmateriaal berekenen wij door aan de adverteerder.
 • Eventuele meerkosten behorende bij het verwerken en distribueren van inserts worden door de opdrachtnemer in rekening gebracht aan de betreffende adverteerder.
 • Wij verzorgen de facturatie en inning van de advertentie-orders.
  • Wij berekenen alleen commissie als een factuur door de adverteerder is betaald.
  • Wij dragen advertentiegelden af over de voldane facturen.
  • Je kunt niet-inbare vorderingen niet op ons verhalen. Wij hebben dan uiteraard ook geen recht op commissie.
 • Advertenties (in de breedste zin van het woord) waarvan wij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze in vorm of inhoud strijdig zijn met je ethische codes, uitgangspunten en doelen, leggen wij altijd ter beoordeling aan je voor. Als je besluit dat een uiting niet geplaatst mag worden, accepteren wij deze keuze altijd. Je bent ons over deze order ook geen commissie verschuldigd.
 • Wij verrichten advertentieverkoop op basis van best effort. Wij spannen ons in om voor je organisatie een goed exploitatieresultaat te behalen en geven je inzicht in onze werkwijze, de onderbouwing van onze aanpak en de resultaten. Wij spreken met jou of andere klanten geen harde omzettargets af, aangezien dit kan leiden tot voet-tussen-de-deur-verkoop om targets te halen en daar zijn je organisatie, de adverteerder(s) en ook wij niet mee gediend.

Werkwijze abonnementenbeheer

Wij kunnen het beheer van je abonnementenportefeuille als volgt voor je verzorgen.

 • Wij voeren je abonneebestand in in ons digitale abonnementensysteem. Vanaf dat moment zijn wij het eerste aanspreekpunt voor je abonnees.
 • Wij verzorgen alle werkzaamheden voortkomend uit aanwas en verval op de portefeuille.
 • Wij verzorgen de facturatie en inning bij voorkeur op naam van je organisatie en met gebruik van (wanneer van toepassing) je btw-nummer.
  • Wij dragen de abonnementsgelden na sluiting van het boekjaar en vóór 1 april van het erop volgende jaar af.
  • Je kunt niet-inbare vorderingen niet op ons verhalen.
 • De vergoeding voor abonnementenbeheer is een percentage van de geïnde abonnementenomzet. Dit percentage is vastgelegd in de overeenkomst.