Ga door naar hoofdcontent
InformatieNederlands Tijdschrift voor Logopedie

Nederlands Tijdschrift voor Logopedie

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie (NTVL) is het vakblad op het gebied van logopedie en foniatrie in Nederland. In deze titel worden alle aspecten van de beroepsuitoefening van de logopedist behandeld. Het magazine wordt gelezen door het overgrote deel van de beroepsgroep.

Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en verschijnt vier keer per jaar. Het blad geeft een volledig en actueel beeld van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en bevat naast vakinhoudelijke informatie ook maatschappelijke en sociaal-economische achtergronden die relevant zijn voor de (aankomende) beroepsbeoefenaar.

Performis verzorgt als uitgeefpartner van de Nederlandse vereniging van Logopedie en Foniatrie de uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie en ontwikkelde de verenigingswebsite van NVLF, met daarbinnen een omgeving voor de content van het magazine.