Ga door naar hoofdcontent
InformatieTijdschrift MenSen

Tijdschrift MenSen

Een uitgave van MS Vereniging Nederland

MenSen is een uitgave van MS Vereniging Nederland. Als grootste onafhankelijke patiëntenvereniging behartigen zij de belangen van mensen met multiple sclerose (MS) en hun direct betrokkenen.

MenSen verschijnt vier keer per jaar onder 11.000 lezers. Het magazine geeft een volledig en actueel beeld van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Daarnaast worden aan de hand van onder meer interviews en reportages diverse maatschappelijke thema’s behandeld. Ook wordt de lezer geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging: belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening.

Het tijdschrift wordt verzonden aan alle leden van MS Vereniging Nederland, mensen met MS inclusief hun partners/naasten, medisch-specialisten, verpleegkundigen, donateurs, relaties en overige direct betrokkenen.

Performis verzorgt als uitgeefpartner van de MS Vereniging Nederland de uitgave van het magazine MenSen.