Print-magazines overleven juist dankzij digitale innovatie

Al vijftien jaar voorspellen digitale visionairs het einde van print. Maar het papieren magazine bestaat nog steeds en wordt door veel leden gezien als een belangrijke pijler onder hun lidmaatschap. Print blijkt een emotionele en bindende waarde te hebben die digitaal niet zo eenvoudig te evenaren is. Veel ledenorganisaties onderkennen dit.

Toch zijn bezuinigen op deze krachtige ledenbinder eerder regel dan uitzondering. Soms als gevolg van een bewuste keuze voor digitaal publishen, maar veel vaker als gevolg van dalende advertentie-inkomsten.

Performis richt zich binnen uitgeefprojecten sterk op het behoud en de groei van advertentie-inkomsten. En dat lukt niet meer met print alleen.

We hebben daarom een groot aantal digitale alternatieven ontwikkeld voor print-advertenties. Nieuwe digitale verdienmodellen die veel verder gaan dan een banner op de website.

Zo zorgen we voor groeiende inkomsten en een opwaartse spiraal waar print en digitaal beiden van profiteren.

Het oude model waarin de inkomsten uit print ook de kosten van digitaal dekten loopt op z’n laatste benen. Wij draaien het model samen met onze klanten geleidelijk aan om.

Want alleen als de inkomsten uit digitaal ook (deels) de kosten van print dekken, heeft het papieren vak- of ledenmagazine een gezonde toekomst.

//www.performis.nl/wp-content/uploads/2017/05/Performis-Home-03-magazines_overleven_digitale_innovatie-1.png