Agro&Chemie

About biobased business in a circular world

Agro&Chemie is een uitgave van Performis B.V. in nauwe samenwerking met een groot aantal partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Agro&Chemie is het tweetalige, leidende platform voor de biobased economy in Nederland en Vlaanderen.

Het magazine verschijnt vier keer per jaar in print en als digitaal app-magazine. De internationale Engelstalige uitgave (Agro&Chemistry) verschijnt vier keer per jaar als digitaal app-magazine. De titel wordt ondersteunt door een uitgebreide website, apps, digitale nieuwsbrieven en social-media.

Agro&Chemie maakt programma’s en ontwikkelingen in de BBE zichtbaar, draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid, en vormt de etalage voor de Nederlands/Vlaamse BBE richting Europa en de wereld.

Performis is uitgever van dit partnermedium en verzorgt in eigen beheer alle uitgeefactiviteiten waaronder hoofdredactie en redactie, exploitatie, vormgeving, druk en distributie, bouw en beheer van de A&C-website en een A&C-app voor smartphone en tablet.