Brancheblad Uitvaartzorg

Brancheblad Uitvaartzorg

Een uitgave van Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen.

Brancheblad Uitvaartzorg is een uitgave van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU). BGNU behartigt, als grootste uitvaart branchevereniging, de belangen van haar leden en voert onder meer de cao onderhandelingen voor de uitvaartbranche.

Het Brancheblad Uitvaartzorg wordt verzonden aan ondernemers, zzp-ers, bestuurders en professionals in de uitvaartbranche. De redactiecommissie wordt gevormd door uitvaartverzorgers van kleine tot grote bedrijven. Zij dienen als denktank en klankbord. Een onafhankelijke redactie bewaakt de inhoudelijke kwaliteit en integriteit. Zo is en blijft het Brancheblad Uitvaartzorg een betrouwbaar en transparant (vak)journalistiek magazine. Het Brancheblad stimuleert discussie en verspreidt de meest recente ontwikkelingen binnen de uitvaartbranche.

Performis verzorgt als uitgeefpartner van de BGNU alle uitgeefactiviteiten voor het Brancheblad Uitvaartzorg. Tot deze activiteiten behoren onder meer formule-ontwikkeling, vormgeving, druk, distributie, exploitatie en bouw en beheer van www.branchebladuitvaartzorg.nl.