Nederlands Tijdschrift voor Logopedie

Nederlands Tijdschrift voor Logopedie

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie (NTVL) is hét vakblad op het gebied van logopedie en foniatrie in Nederland. In deze titel worden alle aspecten van de beroepsuitoefening van de logopedist behandeld. Het magazine wordt gelezen door het overgrote deel van de beroepsgroep.

Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en verschijnt zes keer per jaar. Het blad geeft een volledig en actueel beeld van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en bevat naast vakinhoudelijke informatie ook maatschappelijk en sociaaleconomische achtergronden die relevant zijn voor de (aankomende) beroepsbeoefenaar.

Performis verzorgt als uitgeefpartner van de Nederlandse vereniging van Logopedie en Foniatrie een groot aantal uitgeefactiviteiten waaronder een formule-herontwikkeling en restyling, de verkoop van advertenties en banners; abonneebeheer;  vormgeving, druk en distributie; fotografie, illustraties en infographics; bouw en beheer van de NTVL-website en een NTVL-app voor tablet en smartphone.