Nederlands Tijdschrift voor Logopedie

Abonnement

Abonnement

Nederlands Tijdschrift voor Logopedie is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en verschijnt 6 keer per jaar. Logopedisch materiaal en boeken ter recensie zenden aan het redactie secretariaat. Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.

Redactiesecretariaat NVLF

Postbus 75, 3440 AB Woerden
Telefoon: 0348457070
Email: logopedie@nvlf.nl
www.nvlf.nl
www.logopedie.nl
ING NL85ING0002814400 | KvK Rotterdam 40464115

Redactie

Janneke de Waal-Bogers (hoofdredactie), Charlotte Piers & Lydeke Fransen (coördinatie en eindredactie).
Email: redactie@nvlf.n