Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten

Het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM) is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVMmondhygiënisten) en in eerste instantie bestemd voor haar leden. Het NTvM biedt onder meer vakgerichte informatie in de vorm van achtergrondartikelen, nieuwsfeiten en productnieuws. De inhoud van het NTvM wordt samengesteld volgens journalistieke normen. De zogenoemde ”roze” pagina’s zijn gereserveerd voor officiële mededelingen van de NVM-mondhygiënisten en daarmee fungeert het NTvM als een algemeen communicatiemiddel tussen het bestuur en de leden.