Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift dat vijf keer per jaar wordt uitgegeven onder redactie van de VRA. Leden van de VRA ontvangen dit blad automatisch.

Redactie
Hoofdredactie: dr. M.W. (Mattijs) Alsem
Redactiesecretariaat en eindredacteur: H.M. (Heidi) Wals