Abonnement

Abonnement

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is het leidende vaktijdschrift voor de beroepsgroep in Nederland. Het tijdschrift verschijnt 5x per jaar. De artikelen zijn van wetenschappelijk niveau en worden geschreven door de leden van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Redactionele pijlers zijn:

  • Wetenschap
  • Beroepsuitoefening
  • Nieuws en informatie
  • Publicaties en promoties