Adverteren

Adverteren

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde verschijnt 5x per jaar en bereikt nagenoeg de gehele beroepsgroep. Het tijdschrift wordt toegezonden aan:

  • Alle revalidatieartsen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Artsen met belangstelling voor het vakgebied revalidatie (specialist ouderengeneeskunde & orthopeden).
  • Artsen in opleiding en de buitengewone VRA leden; anios, physician assistants, onderzoekers en bestuurders werkzaam in de revalidatie.
  • Abonnees, waaronder: revalidatieartsen (niet-leden VRA), revalidatiecentra, ziekenhuizen, bibliotheken, bedrijven, instellingen en organisaties.