Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek is gericht op alle professionals die zich bezighouden met voeding en diëtetiek. Het magazine wordt gelezen door vrijwel de gehele beroepsgroep.

Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek verschijnt vijf keer per jaar. Alle artikelen zijn door NVD-leden en abonnees met een particulier of kenningsmakingsabonnement ook online te lezen.

Het NTVD heeft een bladformule waarin voeding en diëtetiek over de volle breedte de ruimte krijgt. Daardoor worden alle professionals in het vakgebied bediend. De onafhankelijke en kritische redactie staat garant voor praktijkgerichte informatie die op objectieve wijze wordt gepresenteerd. Wetenschappelijke bevindingen vormen daarbij nadrukkelijk het uitgangspunt. Door de eigentijdse en uitnodigende opzet van het magazine wordt de vertaalslag van wetenschap naar praktijk op een plezierige wijze gemaakt.

Performis verzorgt als uitgeefpartner van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten een groot aantal uitgeefactiviteiten voor het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek waaronder een formule-herontwikkeling en restyling, de verkoop van advertenties en banners; abonneebeheer;  vormgeving, druk en distributie; fotografie, illustraties en infographics en  bouw en beheer van de NVD-website.