Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek

Abonnement

Abonneren

Het Nederlands Tijdschrijft voor Voeding & Diëtetiek (NTVD) is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Het verschijnt zeven keer per jaar.

Redactie

Dr. ir. Hinke Kruizenga, hoofdredacteur Wendy van Koningsbruggen, redacteur Ir. Caroelien Schuurman, redacteur

Redactieraad

S. Huisman, K. Oolbekkink, J. Schuppert, N. van Winden, dr. Hanna Zijlstra en Sytske Runia (Maatwerk)

Wetenschappelijke adviesraad

Prof. dr. L. de Groot, dr. T. Hoekstra, dr. H. JagerWittenaar, dr. F. Kneepkens, prof. dr. L. MathusVliegen, dr. N. Reijven, dr. N. de Roos, dr. M. de van der Schueren, prof. dr. ir. I. Steenhuis

Redactieadres

Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, De Molen 93, 3995 AW Houten, tel. 0306346222, email redactie@nvdietist.nl