Uitgever of publisher?

De vraag komt steeds terug binnen ons bedrijf en bij klanten aan tafel: Is Performis een uitgeefpartner of een publishingpartner? En houden we ons bezig met uitgeven? Of met publishing?

En wat is eigenlijk het verschil? Er blijken in de wereld van communicatie- en mediaprofessionals een groot aantal definities van de beide termen te bestaan. Eén ding is zeker. Publishing wordt in het Nederlandse taalgebied niet gezien als een één-op-één vertaling van het Nederlandse begrip uitgeven.

Performis deed onderzoek naar de betekenisverschillen tussen beide begrippen en stelde vast dat uitgeven en publishing elkaar aanvullen. Sterker nog: dat uitgeven zonder publishing niet toekomstbestendig is.

Performis kiest in haar aanpak bewust voor een mix van uitgeven en publishing. In deze whitepaper leggen we uit waarom we deze keuze maken en waarom dit een belangrijk voordeel is voor ledenorganisaties .

//www.performis.nl/wp-content/uploads/2017/05/Performis-Home-01-devices.svg